קטע:רש"י על שופטים יג יב

"מה יהיה משפט הנער ומעשהו" - (תרגום) מה חזי למעבד לעולימא ומה נעביד ליה