קטע:רש"י על שופטים יג ז

"ואל תאכלי כל טמאה" - דברים האסורים לנזיר