פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים יב ח

"אבצן" - זה בועז