פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים יב ה

"וילכוד גלעד את מעברות וגו'" - היו שומרים במקום המעברות