רש"י על שופטים יא כב

"ויירשו וגו' מארנון ועד היבק" - שאתה אומר שהוא שלך (פסוק יג) הם מסיחון לקחו

"ומן המדבר ועד הירדן" - מדברות היו שם לפני הירדן