קטע:רש"י על שופטים יא יח

"וילך במדבר" - מן המערב למזרח במיצר דרומי של אדום ומואב

"ויסב את ארץ אדום" - כל דרומה

"ואת ארץ מואב" - כל דרומה וכשהגיע למקצוע דרומית מזרחית פנה אל הצפון לסבוב את מיצר המזרחי

"ויבא ממזרח שמש לארץ מואב ויחנון בעבר ארנון" - לסוף מזרחה של ארץ מואב ושם התחילה ארץ סיחון ועוג וכבשו עבר הירדן במזרח ארץ כנען ועברו הירדן ונכנסו לה לארץ כנען דרך המזרח