קטע:רש"י על שופטים יא יז

"אעברה נא בארצך" - מדרום לצפון ליכנס לארץ כנען

"וגם אל מלך מואב" - שהיתה ארצו בסוף ארץ אדום במזרחה של אדום ובדרומה של ארץ ישראל

"ולא אבה" - משה רמזה בתורה (דברים ב כט) כאשר עשו לי בני עשו היושבים בשעיר והמואבים היושבים בער כשם שאדום לא נתנום לעבור כך מואב לא נתנום לעבור