קטע:רש"י על שופטים יא יא

"את כל דבריו" - התנאי שביניהם

"לפני ה' במצפה" - למקום שנאספו כולם שהשכינה שורה על רוב צבור