קטע:רש"י על שופטים יא טז

"עד ים סוף" - בדרומה של ארץ אדום וארץ אדום בדרומה של ארץ כנען