קטע:רש"י על שופטים ט נג

"פלח רכב" - חתיכת אבן של ריחים העליונה הקרויה רכב

"ותרץ" - ותרוצץ