קטע:רש"י על שופטים ט לז

"מעם טבור הארץ" - (תרגום) מן תוקפא דארעא מהר הגבוה שבכולם

"אלון מעוננים" - (תרגום) מישר מעוננים