קטע:רש"י על שופטים ט כו

"געל בן עבד" - מאומה אחרת היה