קטע:רש"י על שופטים ט יג

"המשמח אלהים" - שאין אומרים הלוים שיר של הקרבן אלא על הנסכים