קטע:רש"י על שופטים ט ח

"הלוך הלכו העצים" - משל הוא

"לזית" - עתניאל בן קנז (שופטים א יג) הבא משבט יהודה שנקרא זית שנאמר (ירמיהוו יא טז) זית רענן יפה פרי תואר וגו'