פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים ט ד

"ופוחזים" - בהולים במעשיהם לעשות בלא תבונה