פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים טז יט

"ותקרא לאיש" - לשלוחן של סרנים