קטע:רש"י על שופטים טז ב

"לעזתים לאמר" - לאנשי עזה נאמר

"ויתחרשו" - נהגו עצמן בשתיקה