קטע:רש"י על שופטים טו יד

"רוח ה'" - (תרגום) רוח גבורה מן קדם ה'

"אסוריו" - קשוריו