קטע:רש"י על שופטים טו י

"למה עליתם עלינו" - הלא עבדים אנחנו לכם

"לאסור את שמשון" - שתאסרוהו ותסגירוהו לנו