קטע:רש"י על שופטים טו טו

"טריה" - לחה וראיתי בספר רפואות שקורא ללחה שיוצא מן המכה טריה