קטע:רש"י על שופטים ח כז

"ויעש אותו גדעון לאפוד" - להיות לזכרון על תשועה גדולה לראות כמה היה חילם כבד שבנזמי חשוביהם היה כל הזהב הזה

"ויזנו כל ישראל אחריו" - לאחר מיתת גדעון