קטע:רש"י על שופטים ח כא

"השהרנים" - לוינט"ש בלע"ז של זהב