קטע:רש"י על שופטים ח כ

"ולא שלף הנער חרבו" - להורגם שהיה ירא מהם