קטע:רש"י על שופטים ח טז

"וידע בהם" - (תרגום) ותבר בהון