קטע:רש"י על שופטים ז יז

"ממני תראו" - את אשר אני עושה ראו ועשו כן