קטע:רש"י על שופטים ז ו

"המלקקים בידם" - אין זה דרך כריעה כלוקק בלשונו