קטע:רש"י על שופטים ז ג

"ויצפר" - בבקר לשון ארמי צפרא