קטע:רש"י על שופטים ו כד

"ויקרא לו" - גדעון למזבח

"ה' שלום" - ה' הוא שלומנו