פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים ו כב

"אהה" - לשון דאגה כלומר מה תהא עלי

"כי על כן ראיתי" - כי על אשר ראיתי מלאך ה' לכך אני דואג וצועק אהה