קטע:רש"י על שופטים ו יב

"ה' עמך גבור החיל" - שנתן לך כח כזה