קטע:רש"י על שופטים ו ח

"איש נביא" - זה הנביא הוא פנחס ב"סדר עולם" (פרק ב)