קטע:רש"י על שופטים ו ה

"הם ומקניהם" - לרעות את התבואה