קטע:רש"י על שופטים ה ל

"הלא ימצאו יחלקו שלל" - והוא מעכבן

"רחמתים לראש גבר" - מענים נשים יפות בישראל וכל איש מהם יש לו במטתו שתים ושלש נשים