קטע:רש"י על שופטים ה כח

"ותיבב" - לשון דבור כמו (ישעיהו יז יט) ניב שפתים ורבותינו פירשוהו (ראש השנה לג ב) לשון גניחה כתרועה דמתרגמינן יבבא (ויקרא כג כד) ואני אומר לשון ראייה כמו (זכריה ב ב) בבת עיני וכן חברו מנחם

"אשנב" - חלון