קטע:רש"י על שופטים ה כו

"להלמות עמלים" - סיסרא שהיה עמל ויגע

"מחקה" - לשון חיקוי

"ומחצה" - לשון מחץ

"וחלפה" - יוצא מצד אחר