קטע:רש"י על שופטים ה כה

"חלב נתנה" - לדעת אם לבו עליו שיבין בין טעם מים לטעם חלב כן תרגם יונתן

"בספל אדירים" - בספל ששותין בו מים שהמים נקראו אדירים שנאמר (שמות טו י) במים אדירים