קטע:רש"י על שופטים ה יח

"זבלון עם חרף וגו'" - בזה נפשו והפקיר עצמו למות במלחמה עם ברק וכן

"נפתלי על מרומי שדה" - על הר תבור