פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים ה יז

"בעבר הירדן שכן" - ולא בא אל המלחמה וכן דן הכניס ממונו בספינות לעמוד ולברוח

"ועל מפרציו" - לשמור פרצות ארצו