קטע:רש"י על שופטים ה יג

"אז ירד שריד לאדירים" - ירד ירדה כמו (ישעיהו מה א) לרד לפניו גוים שרידי ישראל רדו באדירי הגוים

"ה' ירד לי בגבורים" - ירדה לי את גבורי הגוים