קטע:רש"י על שופטים ה יב

"עורי עורי דבורה" - לשון שבח כפשוטו התגברי בשירתך ורבותינו אמרו (פסחים סו ב) מפני שנתהללה ואמרה (פסוק ז) עד שקמתי דבורה נסתלקה הימנה רוח הקודש