קטע:רש"י על שופטים ה טז

"שרקות עדרים" - לשמוע קול עדרי המלחמה למי קול ענות גבורה ולמי קול ענות חלושה