קטע:רש"י על שופטים ה ה

"הרים נזלו" - כמים נוזלים נמוגו

"זה סיני" - כבר מפורש (שמות יט כ) מה נראה בו עשן כולו וקול ולפידים ואש

"מפני ה'" - והרי זה מקרא קצר זה סיני מה אירע בו מפני אשר ירד עליו ה'