פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים ד י

"ויעל ברגליו" - עמו