רש"י על שופטים ד ד

"אשת לפידות" - שהיתה עושה פתילות למקדש