קטע:רש"י על שופטים ג כח

"רדפו" - להרוג את כל מואב שבעבר הירדן שלנו

"וילכדו את מעברות הירדן" - שלא יעברו מואב לנוס ולשוב אל ארצם