קטע:רש"י על שופטים ג כד

"והוא יצא" - אהוד יצא ועבדיו של עגלון באו

"מסיך וגו' רגליו" - (תרגום) עביד צורכיה הם נקבים הגדולים