פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים ג יח

"וישלח את העם" - חזר לאחוריו וליוה את חבורת ישראל אשר באו עמו לשאת את המנחה ולווה אותם עד הגלגל