קטע:רש"י על שופטים ב כב

"השומרים הם" - ה"א חטף פתח הוא נקוד לפי שהוא לשון שאלה ונסיון