קטע:רש"י על שופטים ב יט

"לא הפילו" - לא הניחו דבר להיות נוכחים על כל הבא עליהם