פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים ב טו

"בכל אשר יצאו יד ה' היתה בם לרעה" - על אלימלך ומחלון וכליון נאמר בסדר עולם (פרק יב)